Egitim Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

FİZİKSEL YARDIM 

   Bu yöntem , bir etkinlikte performansı yeterli olmayan çocuklarda kullanılır.

  

Fiziksel yardım uygulamasında dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Cocuğun sırt kısmında durarak ona yardımda bulunulmalıdır. 

Fiziksel yardımının ilk aşamasında , kontrol  eğitimcide olsa da aşamalı olarak çocuğa geçmesi hedeflenmelidir. 

Yapılanlar çocuğa sözel olarak ifade edilmelidir. 

Fiziksel yardım zamanla kesilerek sözel yönergeye geçilmelidir.   

 

FİZİKSEL YARDIMIN GERİ ÇEKİLMESİ

   Bu yöntemde çocuğun gelişmesine göre ;parmaklardan tutarak yardım ,bilekten tutarak yardım, dirsekten tutarak yardım ve omuza dokunularak yardım aşamalarına geçilmelidir. Daha sonra da sözel yönergeye başlanmalıdır.

   Fiziksel yardım uygulanmadan önce,otizmli çocuklarda sıkça görülen “fiziksel temasa karşi olan tepkileri” göz önünde bulundurulması ve uygulamaya geçilmeden önce bu duruma yönelik çalışmalara yer verilerek  hazır hale gelmesi sağlanmalıdır.

 

MODEL OLMA

   Öğretimi yapılacak becerinin aynı ortam ve aynı materyallerle çocuğa gösterilerek sunulmasıdır. Model olunurken de yapılanlar çocuğa sözel olarak ifade edilmelidir.

 

MODEL OLMA YÖNTEMİ KULLANILIRKEN

Kullanılacak materyal önceden hazırlanmalıdır.   

Kullanılacak materyal çocuğun kullanacağı materyal ile aynı olmalıdır. 

Çocuğun yapılanları izlenmesi sağlanmalıdır. 

Çocukla mutlaka yüz yüze olunması gereklidir. 

Yapılanlar çocuğa mutlaka sözel olarak ifade edilmelidir. 

Model olma sırasında da davranış basamaklandırılmalıdır. Bir basamak taklit edildikten sonra diğer basamağa geçilmelidir. 

MODEL OLMANIN GERİ ÇEKİLMESİ: Çocuğun gözlemlenerek zamanla sözel yönergeye geçilmelidir. 

SÖZEL YÖNERGE 

 

Öğretim sırasında duruma göre o basamakta ne yapması gerektiğini çocuğa söylenmesidir.

  

SÖZEL YÖNERGE UYGULANIRKEN 

Hangi basamakta yönergeye başvurulacağı bilinmelidir. 

Açık, sade ve anlaşılır dil kullanılmalıdır. 

Çocuğun özelliğine uygun ses tonu kullanılmalıdır. 

Çocuğun ilerlemesi dikkatli bir şekilde takip edilmeli gereksiz yerlerde sözel yönerge kullanılmamalıdır. 

 

SÖZEL YÖNERGENİN GERİ ÇEKİLMESİ 

   Öğretilmek istenen beceriyi çocuk artık yardımsız yapabiliyorsa sözel yönergenin de geri çekilmesi gerekir.

   Geri çekilme işlemi uygulanırken, çocuğun gelişimine paralel olarak yönerge önce bir kelimeye daha sonra o kelimenin sadece baş harfi yada ilk hecesine çekilmelidir. Ya da ses çıkartmadan sadece işaret edilmesi koşulu ile sözel yönerge işaret yardımına dönüşebilir. Zamanla işaret yardımı da kaldırılarak çocuğun beceriyi bağımsız yapması sağlanmalıdır.

   Otizmli çocukların eğitiminde öncelikle öğretilmek istenen davranışlar ya da ortadan kaldırılmak istenen davranışlar belirlenmelidir.