Davranis Problemleri

PROBLEM DAVRANIŞLARIN AZALTILMASINDA YA DA ORTADAN   KALDIRILMASINDA DİKKAT EDILMESI GEREKEN NOKTALAR  

 

  Çocuğun birden fazla problem davranışı olabilir. Bu davranışların hepsi ile aynı anda çalışılmamalıdır. 

 

  Problem davranış, ortam -davranış - sonuç ilişkisi içinde ayrıntılı olarak incelenmeli ve kayıtlar   

 

   tutulmalıdır. 

 

  Çocuğun gözlem ve incelenmesi için uygun zaman ve ortam sağlanmalıdır. 

 

  Çocuğa her istendiğinde beklediği şekilde tepki vermek yerine farklı yöntemler belirlenmelidir. 

 

  Uygulanacak yöntem eğitimci -aile -okul üçgenin de aynı tutarlılıkla yapılmalıdır. 

 

  Yöntem başlangıçta on beş gün süre ile uygulanmalıdır. Uygulamanın ilk günlerinde problem davranış  OTİZMLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK YARDIMLAR 

 

FİZİKSEL YARDIM: 

 

   Bu yöntem , bir etkinlikte performansı yeterli olmayan çocuklarda kullanılır.   

 

Fiziksel yardım uygulamasında dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 

çocuğun sırt kısmında durarak ona yardımda bulunulmalıdır. 

 

fiziksel yardımının ilk aşamasında , kontrol  eğitimcide olsa da aşamalı olarak çocuğa geçmesi hedeflenmelidir. 

 

Yapılanlar çocuğa sözel olarak ifade edilmelidir. 

 

Fiziksel yardım zamanla kesilerek sözel yönergeye geçilmelidir.   

 

FİZİKSEL YARDIMIN GERİ ÇEKİLMESİ:

 

   Bu yöntemde çocuğun gelişmesine göre ;parmaklardan tutarak yardım ,bilekten tutarak yardım, dirsekten tutarak yardım ve omuza dokunularak yardım aşamalarına geçilmelidir. Daha sonra da sözel yönergeye başlanmalıdır.

 

   Fiziksel yardım uygulanmadan önce,otistik çocuklarda sıkça görülen “fiziksel temasa karşi olan tepkileri” göz önünde bulundurulması ve uygulamaya geçilmeden önce bu duruma yönelik çalışmalara yer verilerek  hazır hale gelmesi sağlanmalıdır.

 

MODEL OLMA:

 

   Öğretimi yapılacak becerinin aynı ortam ve aynı materyallerle çocuğa gösterilerek sunulmasıdır. Model olunurken de yapılanlar çocuğa sözel olarak ifade edilmelidir.

 

MODEL OLMA YÖNTEMİ KULLANILIRKEN ;

 

Kullanılacak materyal önceden hazırlanmalıdır.   

 

Kullanılacak materyal çocuğun kullanacağı materyal ile aynı olmalıdır. 

 

Çocuğun yapılanları izlenmesi sağlanmalıdır. 

 

Çocukla mutlaka yüz yüze olunması gereklidir. 

 

Yapılanlar çocuğa mutlaka sözel olarak ifade edilmelidir. 

 

Model olma sırasında da davranış basamaklandırılmalıdır. Bir basamak taklit edildikten sonra diğer basamağa geçilmelidir. 

 

MODEL OLMANIN GERİ ÇEKİLMESİ: Çocuğun gözlemlenerek zamanla sözel yönergeye geçilmelidir. 

 

SÖZEL YÖNERGE: Öğretim sırasında duruma göre o basamakta ne yapması gerektiğini çocuğa söylenmesidir.   

 

SÖZEL YÖNERGE UYGULANIRKEN :

 

Hangi basamakta yönergeye başvurulacağı bilinmelidir. 

 

Açık, sade ve anlaşılır dil kullanılmalıdır. 

 

Çocuğun özelliğine uygun ses tonu kullanılmalıdır. 

 

Çocuğun ilerlemesi dikkatli bir şekilde takip edilmeli gereksiz yerlerde sözel yönerge kullanılmamalıdır. 

 

SÖZEL YÖNERGENİN GERİ ÇEKİLMESİ:  

 

   Öğretilmek istenen beceriyi çocuk artık yardımsız yapabiliyorsa sözel yönergenin de geri çekilmesi gerekir.

 

   Geri çekilme işlemi uygulanırken, çocuğun gelişimine paralel olarak yönerge önce bir kelimeye daha sonra o kelimenin sadece baş harfi yada ilk hecesine çekilmelidir. Ya da ses çıkartmadan sadece işaret edilmesi koşulu ile sözel yönerge işaret yardımına dönüşebilir. Zamanla işaret yardımı da kaldırılarak çocuğun beceriyi bağımsız yapması sağlanmalıdır.

 

   Otistık çocukların eğitiminde öncelikle öğretilmek istenen davranışlar ya da ortadan kaldırılmak istenen davranışlar belirlenmelidir. 

 

PROBLEM DAVRANIŞLARIN AZALTILMASINDA YA DA ORTADAN   KALDIRILMASINDA DİKKAT EDILMESI GEREKEN NOKTALAR  

 

  Çocuğun birden fazla problem davranışı olabilir. Bu davranışların hepsi ile aynı anda çalışılmamalıdır. 

 

  Problem davranış, ortam -davranış - sonuç ilişkisi içinde ayrıntılı olarak incelenmeli ve kayıtlar   tutulmalidir.

  

  Çocuğun gözlem ve incelenmesi için uygun zaman ve ortam sağlanmalıdır. 

 

  Çocuğa her istendiğinde beklediği şekilde tepki vermek yerine farklı yöntemler belirlenmelidir. 

 

  Uygulanacak yöntem eğitimci -aile -okul üçgenin de aynı tutarlılıkla yapılmalıdır. 

 

  Yöntem başlangıçta on beş gün süre ile uygulanmalıdır. Uygulamanın ilk günlerinde problem davranış artabilir, tutarlı olarak uygulamaya devam edildiğinde ise sonunda problem davranış söndürülebilir.